Podsumowanie Walnego Zebrania Członków IFR 2020

W ubiegły czwartek 17 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, podczas którego zostały wybrane nowe władze naszej organizacji. Zgodnie z nowymi zapisami Statutu, kadencja organów Stowarzyszenia po raz pierwszy w historii IFR będzie trwała 3 lata.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego za minioną kadencję (2018-2020), a także plan działania na najbliższe lata. W gronie kilkudziesięciu zgromadzonych członków IFR mieliśmy także okazję porozmawiać i wymienić się refleksjami na temat wszystkich naszych aktywności z ubiegłych dwóch lat.

Głównym punktem Walnego Zebrania były jednak wybory władz naszego Stowarzyszenia. Decyzją większości zgromadzonych członków (w osobnych, tajnych głosowaniach) zostali wybrani członkowie trzech organów IFR: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Członkami Zarządu kadencji 2020-2023 zostali:
 1. Ewa Sobkiewicz – Prezes Zarządu
 2. Tomasz Budziak
 3. Beata Dobrowolska
 4. Anna Gierula
 5. Anna Gwizdalska
 6. Agata Hagno
 7. Stanisław Han
 8. Sebastian Margalski
 9. Mateusz Musiał
 10. Krzysztof Ogorzałek
 11. Dawid Rejmer
 12. Łukasz Rotarski
 13. Janina Seredyńska-Targosz
 14. Jakub Ścierzyński
 15. Małgorzata Wejer-Kudełko
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
 1. Maria Adamska
 2. Paweł Brzeziński
 3. Aleksandra Jasińska-Kloska
 4. Tomasz Wikliński
Sąd Koleżeński ukształtował się w składzie:
 1. Jarosław Ogorzałek
 2. Małgorzata Rejmer
 3. Marta Rudzińska
 4. Mariola Skowrońska
 5. Ewa Szczecińska-Budziak

Powitajcie nowe władze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych! Przed nami mnóstwo pracy, realizacja nowej strategii, projektów i wydarzeń. Pełni natchnienia i motywacji wchodzimy w nowy okres dla naszej organizacji.

*na zdjęciu 11 z 15 wybranych członków zarządu


Sprawozdanie Zarządu IFR 2018-2020 [PDF] Pobierz
Sprawozdanie Zarządu IFR 2018-2020 [PREZENTACJA] [PDF] Pobierz