Śląskie – kopalnia firm rodzinnych

Artykuł o oddziale śląskim IFR
Link do materiału http://www.europrojekty-pl.

Firmy rodzinne chcą się zrzeszać po to, aby wspierać i rozwijać własne biznesy oraz budować organizację, która będzie reprezentować wspólne interesy. Jako grupa, stanowią największy odsetek przedsiębiorstw – zarówno w Polsce, jak i w UE. To właśnie firmy rodzinne w głównej mierze tworzą gospodarkę i PKB naszego kraju, stanowią ponad 70% wszystkich firm – nie wliczając gospodarstw rolnych. Chcą być doceniane, traktowane sprawiedliwie i po partnersku przez decydentów, którzy tworzą warunki dla prowadzenia biznesu w Polsce. A te są bardzo dalekie od ideału